Algemene informatie over de hout cv-ketel

Doordat fossiele brandstoffen zwaar op het milieu drukken maar ook de stijgende prijzen van deze brandstoffen, kan het stoken op hout met een hout cv-ketel een aantrekkelijk alternatief zijn. We kennen allemaal bijvoorbeeld zonne-energie, windmolens, biodiesel of geothermie. Iets minder bekend is de houtgestookte cv-installatie. Deze biedt een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief mits men ook een kwalitatief goede ketel aanschaft.

Op de Nederlandse markt zijn inmiddels meer dan 85 importeurs van minstens evenveel merken houtketels. Slechts enkele hiervan voldoen ook daadwerkelijk aan de emissie- en veiligheidsnormen die gesteld worden door de overheid. Van dit soort ketels zijn dan ook officiële onafhankelijke testrapporten verkrijgbaar. De resterende ketels op de markt worden aangeboden door bedrijven die talloze merken voeren met wonderbaarlijke prestaties volgens een door de fabrikant zelf gemaakt testrapport. Natuurlijk zijn dit soort ketels meer dan helft goedkoper, maar prijs/kwaliteit betekent ook prijs/veiligheid en prijs/schadelijke emissies.

Types hout cv-ketel

Er worden er 3 soorten ketels gebruikt:

  1. De gewone houtvergasser. (houtblokken, zaagafval, sloophout en grote snippers)
  2. De pellet-installatie. (pellets zijn uit houtstof, spanen en zaagsel geperste brokjes)
  3. Een combinatie van 1 en 2
  4. De houtsnipperinstallatie. (voor houtsnippers van kap/snoei/zaaghout en afvalhout)

De ETA HACK hout cv-ketel kan ook uitstekend op olifantsgras oftewel miscantus gestookt worden.

De pellet-installatie en de snipperinstallatie hebben een automatische invoer, de ketel wordt door middel van een vijzelsysteem of een luchtsysteem met brandstof gevoed.

Iedere ketel van ETA is uitgerust met een lambdasonde en automatische verbrandingsluchtregeling. Een ketel zonder lambdasonde is immers hetzelfde als een schip zonder kapitein. Daarnaast omvat de regeling alle denkbare opties om uw verwarmingsysteem compleet te maken. De houtgestookte cv-installaties kunnen dan ook probleemloos op de bestaande gasgestookte cv-installaties worden aangesloten.

Een houtgestookte cv-installatie kan een besparing opleveren van 10 tot 100% t.o.v. de gaskosten. Dit is afhankelijk het type ketel, de jaarlijkse warmtevraag en vanzelfsprekend de prijs die men betaalt voor het hout of de pellets.

blijf op de hoogte
laatste nieuws

Uitgelicht
ETA e-HACK

Weer is het ETA die de norm stelt met de nieuwe generatie biomassaketels voor houtsnippers en/of pellets met de ETA e-HACK. Klaar voor de toekomst De ETA e-HACK is leverbaar in de vermogensklasse van 20 t/m 130 kW. Uitgerust met de modernste verbrandingstechniek, voorzien van automatische reiniging van de brandkamer, vlamruimte, warmtewisselaar en het optionele statische filter is de ETA e-HACK helemaal klaar voor de toekomst. Vanzelfsprekend is de ketel voorzien van een geïntegreerde besturing zodat alle componenten met elkaar…
Meer info >
ETA e-HACK
ETA Nederland